Не искам името ми да се свързва по никакъв начин с това на Сергей Дубина!
Не съм писал жалбата на Росица Кирилова. За съжаление по времето на нейното написване и подаване имах тежък здравословен проблем и бях по болници. Ако обаче тя ме беше помолила, щях да й я напиша, защото й вярвам и съм чувал и за други подобни случаи, свързани с името на Сергей Дубина. За съжаление никой от оплакалите ми се от него не е посмял досега да вземе мерки срещу нещо толкова непочтено, което мърси името на една благотворителна инициатива.
Нападките на Сергей срещу мен в писмото му са слабо казано нелепи. Аз нямам личен контакт с този човек и не бих искал да ги разглеждам в детайли, докато това не се наложи. Необяснимо е защо е насочил обвиненията си лично към мен, явно чувства някаква заплаха в мое лице. Коментарите му по отношение на срещата с БАКЛ силно се разминават с реалността и това може да бъде потвърдено не само от мен, но и от всички други присъствали. Със своята интерпретация на минали факти и събития и чрез посочването на мними врагове Сергей Дубина явно се опитва да отклони вниманието от собствените си действия и се прикрива зад името на институцията ССБ, като по този начин подронва авторитета й.

Upload 19 nov 2007

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.info