Здравейте, пише Ви Стоянка Мънина от град Варна. Тази вечер съвсем случайно прочетох за вашата рубрика и реших да разкажа моята история.

Незряща съм, с нулево зрение, от 25 години членувах в ССБ*. На 17 февруари 2006г. РУС** при Варненската организация на слепите към ССБ ме изключи от ССБ, като прекрати членството и на още трима съюзни членове, един от които е и моя съпруг. Бях председател на най-голямата първична организация във гр. Варна в продължение на 5 г. През този период нямах нито едно нарушение, изпълнявах съвестно задълженията си и работех с голямо желание с хората. Като адвокат давах безплатни консултации на съюзните членове, не съм връщала нито един човек, хората бяха доволни от мен. На последното отчетно-изборно събрание на 10 май 2005 г. бях преизбрана за още един мандат със 118 гласа, без нито един глас против. На районната конференция, на която трябваше да се избере ново ръководство на Варненската организация, която се проведе на 2 ноември 2005г. бе издигната и моята кандидатура, редом с тази на стария председател методи Андонов. На конференцията се изказах критично за методите на ръководене на стария председател, което не се хареса на г-н Долапчиев, (Председател на ССБ.) който беше гост на конференцията и който изцяло поддържа М. Андонов, човек без образование, изчерпал напълно възможностите си като ръководител, заемащ този пост от 1993г.

Три месеца след конференцията бях изключена от ССБ. От тук започнаха мъките на моето семейство по доказване на невинността ни. Обжалвах решението на РУС-Варна пред общото събрание на слепите , но то разбира се потвърди решението на районния съвет във Варна, защото както е известно това общо събрание се състои от пълномощници, които не представляват интересите на съюзните членове, а представляват интереса на г-н Долапчиев. Обжалвах след това решението на общото събрание на ССБ пред Софийски градски съд. Дълго време ССБ задържаше неправомерно документите и не ги препращаше в съда, умишлено бавейки решението на моя проблем. В момента водя три дела: моето, на моя съпруг и на един колега, който беше изключен заедно с нас само защото на конференцията се изказа в моя полза.

Най- лошото е, че в началото не ни допускаха във фонобиблиотеката*** във Варна. Ние и тримата сме редовни читатели и за нас книгите са най- голямото богатство на света. Те , става въпрос за хората от варненското ръководство, посегнаха на най- ценната придобивка, която ни даваше ССБ.

Наложи се да сигнализираме Комисията за защита от дискриминация. Едва след като беше заведено делото пред Комисията ССБ промени Наредбата , уреждаща ползването на говорещи книги и от несъюзни членове. За съжаление сега като нечленове на ССБ сме принудени да ползваме услугите на фонобиблиотеките в страната срещу 20 лв. годишен членски внос. Считам, че този членски внос е несправедлив и унизителен за много потенциални читатели, които не са членове на ССБ и, че този членски внос препятства достъпа до книгите.

Разказвам всичко това, защото искам повече хора да узнаят какво се случва в ССБ и как хора биват изключвани от редовете на ССБ без мотиви, само защото са дръзнали да изразят собствено мнение и да се изкажат критично.

Обръщам се към вас, защото ако изпратя материала си в сп. "Зари" (www.zari-bg.net официален печатен орган на ССБ) той никога няма да бъде публикуван, защото господин Долапчиев определял какво да се пусне в "Зари" и какво да не се пусне. Обикновено се публикуват статии, където слепите хора празнуват празници,ядат и пият и се веселят и нямат никакви проблеми, а когато някой постави сериозен проблем, той бива изключван или му се случват някакви други неща.

Сега приключвам, надявам се на българското правосъдие. На 23 ноември 2007 г. е поредното съдебно заседание в Софийски градски съд и искрено се надявам, че това заседание ще бъде последно, защото ми е много трудно да пътувам както физически, така и от финансова страна..

*ССБ - Съюз на слепите в България (www.ssb-bg.net)
**РУС - Вероятно: Районен управителен съвет
*** Фонобиблиотеката - Библиотека на ССБ, която раздава на слепите хора книги, записани на ленти, касети, MP3
Бележките със звездички и поясненията в скоби са от Виктор Любенов

Upload 12 aug 2007

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.info