Предизвикан отговор

До потребителите на сайта "Bezmonitor" (http://bezmonitor.com)

Във връзка с публикуваното в този сайт искане за свикване на извънредно събрание на ТСО Бургас, подписано с моето име, заявявам че не съм автор на публикувания материал с искане на оставката на Председателя на ТСО Бургас, нито съществува инициативен комитет с подобно искане. Откровената и безцеремонна злоупотреба с името ми цели единствено създаване на конфликт между председателите на РСО Бургас и ТСО Бургас, който да улесни реализирането на съмнителната “кауза” на малка група съюзни членове, които поради безизходицата, в която са изпаднали и изолацията от другите съюзни членове, която сами предизвикаха чрез това което правят и начина, по който го правят, са принудени да използуват средства и методи, предизвикващи отвращение у всеки честен и почтен човек.

А що се отнася до качествата на госпожа Бинка Монева като председател на ТСО Бургас, като личност от нашето общество и като обикновен човек, единствените меродавни оценители са общото събрание на териториалната съюзна организация в Бургас и обикновените хора.

Атанас Петров председател на РСО Бургас

Upload 17 sep 2008

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.info