Bezmonitor.com (преди 123.dir.bg и dhv.hit.bg) получи Националната награда "Христо Г. Данов" за принос в българската книжовна култура в категорията "Електронно издаване и нови технологии".

  На церемонията по награждаването, която се състоя в Пловдив на 9-ти юни, приех статуетката с уговорката, че я заслужават и останалите подобни на bezmonitor.com сайтове. Първият, който имам предвид е BBS-ът (SF&F) на Григор Гачев, който работеше като библиотека още преди да има интернет в България. След това се създадоха интернетски сайтове като slovo.bg, sf.ludost.net, litclub.dir.bg, sfbg.us, tavor.hit.bg, liternet.bg и много други. Maxima.bg (ако все още работи) поставяше книги на издателство "Лира принт", и ако много хора не са го и забелязали, ние, слепите го "видяхме" :-) и много му се радвахме.

  Повече информация за това и подобни събития има на www.culture.government.bg. Но понеже сайтът на Министерството на културата не се ползва особено удобно с всички браузъри, позволих си по-долу да препечатам най-важното около това събитие.

Виктор Любенов, 12 юни 2005

* * *

Национален център за книгата (НЦК)

  Националният център за книгата, създаден през 1991 година, е част от издателската общност и неговата роля е да бъде посредник между държавата и света на книгите. НЦК разработва и съдейства за формирането и усъвършенстването на държавната културна политика в областта на българската книжнина и новата книжна икономика и участва активно в нейното осъществяване. Центърът подкрепя и стимулира развитието на съвременната българска художествена, хуманитарна и научно-теоретична литература, националното книжовно наследство и литературна класика чрез субсидиране на издателски проекти и други дейности.

  При осъществяване на своите задачи Националният център за книгата се ръководи от принципите на демократизма, свободата и ненамесата в творческия процес и равнопоставеността на всички субекти, ангажирани със създаването, производството, разпространението и съхранението на българската печатна и електронна книга.

  Националният център за книгата се стреми да насърчава и подпомага създаването и разпространението на националната книжовна култура, като поддържа контакти и сътрудничи с държавни и неправителствени институции и организации. Той съдейства за поддържането и развитието на навика за четене, за облекчаването и разширяването на достъпа до книгата. Негова важна задача е информационното осигуряване на националния книжен сектор и международното му интегриране.

  Програмите на НЦК включват:

  Националният център за книгата, съвместно с Асоциацията на българските книгоиздатели, участва в организирането на националните (Пролетен и Коледен) панаири на книгата в София, както и в представянето на българската книга и литература в чужбина. От 1993 година беше възстановен Международния панаир на книгата в София, който се провежда през година.

 НЦК е съучредител, заедно с Министерството на културата и Община Пловдив, на Националната награда "Христо Г. Данов" за принос в българската книжовна култура, която беше връчена за първи път през 1999 година.

* * *

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com