Играта с награди на пощенския списък "Без Мишка" (e-мейл адрес: bezmishka@yahoogroups.com)


От 1 февруари 2006 г. започва играта на пощенския списък "Без Мишка", която ще се провежда ежемесечно сред потребителите му.

Правила за участие:
1. До участие в играта се допускат само регистрирани потребители на пощенския списък "Без Мишка".
2. На първо число всеки месец ще се обявяват по 3 въпроса, всеки от които ще има единствен отговор.
3. До края на всеки месец отговорите могат да се изпращат на адрес
bezmishka-owner@yahoogroups.com
като се впишат двете имена на потребителя и по един отговор на всеки от зададените въпроси.
4. Всички получени писма в рамките на същия месец с верни отговори на зададените въпроси ще участват с равен шанс в тегленето на предметните награди.
5. Печелившите от играта ще се обявяват на първо число всеки следващ месец.
6. От право на участие се лишават хората, организиращи играта.

С любезното съдействие на Огнян Рангелов, поддържащ пощенския списък. 1 март 2006

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com