Правописна проверка и коригиране с безплатния български спелчекър ItaEst

ItaEst е безплатна програма за правописна проверка (Spell cheker) и сричкопренасяне, създадена от Българската асоциация за компютърна лингвистика.
(Понеже сайтът на асоциацията не работи от дълго време, ето линк за изтегляне на Итаест. (вмъкнато на 20 октомври 2017 г., защото bacl.org отдавна не работи.).)
След инсталацията в \Program Files\Bacl ще се създаде още една папка с име ItaEst. Там може да се намерят текстови файлове с кратко описание на програмата, но ръководството по-долу е писано за работа без зрение, без мишка и без монитор.

За да работи правописната проверка, в менюто на MS Word Tools/Language/Set Language, в първото поле за избор на езика трябва да е избрано Bulgarian. Следва Check box
Do not check spelling or grammar.
Ако тази опция е включена, ItaEst няма да проверява текста за грешки. Трябва да натиснем Space върху нея, след това да активираме бутона Default, ако искаме българският език да бъде език по подразбиране за всички документи. Word ни пита нещо, натискаме Yes. Отваряме документа отново и ще можем да му направим правописна проверка. Освен това в меню Tools/Options/Spelling and Grammar трябва да е включена опцията Check spelling as you type. Въпреки че сме избрали българският да бъде език по подразбиране, Word пак може да разпознае даден текст като руски. В такъв случай маркираме целия документ, от меню Tools/Language/Set language избираме Bulgarian, натискаме OK и след това отваряме документа отново.
Отиваме в началото на текста и натискаме F7. Отваря се диалоговият прозорец на програмата.
Spelling and Grammar: Bulgarian
Когато отворим този прозорец, курсорът е след първата грешна дума. ItaEst предлага една или няколко думи за замяна. JAWS Казва: „Suggestions:“ и първото предложение:
Изговаря по букви грешната, а след това и правилната дума. Курсорът е след думата. За да я коригираме, трябва да натиснем Home или да се придвижим със стрелка наляво. С Tab заставаме в полето с предложенията, със стрелка надолу можем да чуем всяко от тях, JAWS ги изговаря по букви. Можем да изберем някой от предложените варианти. Това ще ни помогне, особено ако не знаем как се изписва правилно дадена дума. Ако никое от предложенията не ни устройва, коригираме думата на ръка. Освен грешно изписани думи, ItaEstоткрива и слети думи. Когато между две думи, разделени с точка, запетая или друг препинателен знак, няма интервал, тя го смята за грешка. Ако в бързината сме написали някоя дума с две главни букви в началото, също го отчита като грешка. Това е особено полезно за нас, защото не можем да „видим“ написания текст, ако не ползваме съответната функционалност за звуково индикиране на главни букви и абревиатури на Спийчлаб или JAWS.
С Insert+C JAWS чете думата в контекста.
Разглеждаме полетата с Tab.
Dictionary language: Combo box Bulgarian
Показва, че езикът на речника е български. Следват няколко бутона:
Ignore Once, Alt+I
Игнорирай веднъж – да прескочим веднъж тази дума и да продължим проверката нататък. При повторно намиране на същата дума, програмата ще я покаже отново.
Ignore All, Alt+G
Игнорирай всички. Ако сме сигурни, че някоя дума е правилно изписана, с този бутон можем да накараме програмата да не я определя като грешна в този документ. Ако дадено име или термин се среща на много места в текста, това ще ни улесни много.
Add to Dictionary, Alt+A
Добави в речника. Ако сме сигурни, че дадена дума е правилна, но не съществува в речника, можем да я добавим. Тогава програмата няма да я извежда като грешна в нито един текст, когато работим на този компютър. Преди да добавяме дума в речника, трябва да помислим сериозно, защото в такъв случай ItaEst никога няма да я извежда като грешна. Това ще е полезно за имена на хора и населени места или ако работим с определена терминология. Например в речника няма никакви думи, свързани с брайл – брайлов, брайлова и т. н.
Change, Alt+C
Замени – грешната дума да се замени с избраната или коригираната от нас.
Change All, Alt+L
Замени всички – всички срещания на тази дума да бъдат заменени.
AutoCorrect, Alt+R
AutoCorrect ни дава възможност да добавим тази дума към думите, които Word поправя автоматично. Когато изпишем дадена дума, той автоматично да я поправя на някаква друга дума или да я направи с главна буква. Това не е препоръчително, защото губим контрол над текстовете, които пишем, а в някои случаи може да трябва думата да е изписана грешно (например, ако пишем българска граматика и показваме как е неправилно да се пише дадена дума).
Options... Alt+O
В този диалогов прозорец са опциите, свързани с това кои думи програмата да смята за грешни и кои – да игнорира. Същите опции се намират в меню Tools/Options/Spelling and Grammar.

Практични съвети:
– Понякога, особено ако в текста има много английски думи, които програмата отчита като грешни, каквито и бутони да активирате, нищо не се променя. В такъв случай натиснете Escape и продължете проверката от мястото, докъдето сте стигнали. За съжаление думите, които сте игнорирали, ще се появят отново и ще се наложи още веднъж да ги игнорирате.
– Ако ви се струва трудно да проверявате целия документ наведнъж, всеки ден Можете да проверявате само това, което сте изработили през деня. За целта застанете на мястото, откъдето сте започнали да въвеждате текста, и натиснете F7. Проверката ще започне от това място и ще стигне до края на текста. След това ще започне от началото. Ще познаете това по първата неречникова дума, която сте игнорирали. Този начин на работа е удобен, когато в текста има голямо количество думи, които не са въведени в речника, и цялостната му проверка ще ви отнеме много време.

Забележка: Ръководството е писано за Word 2003 и JAWS 10, но се отнася и за всички версии на тия програми, от JAWS 6 и от Word 2000 насетне.

Румяна Каменска

11 май 2011

Румяна коригира текстове много години наред, на брайл, на файлове, участва в публичния пощенски списък на слепите в България и ще отговори на всякакви въпроси там, в списъка:
https://groups.google.com/g/bezmishka

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com