Инструкции за инсталиране и работа с mIRC
(предназначени за слепи и слабовиждащи)


Програмата mIRC, която е качена на www.bezmonitor.com е предварително настроена така, че да бъде максимално удобна за работа от слепи потребители.

Каналът #bezmonitor е регистриран в мрежата UniBG. В настройките на програмата е въведен сървър от тази мрежа и при свързване към него каналът се отваря автоматично.

Инсталиране


1. Стартирайте файла mirc_sfx.exe.

2. По подразбиране програмата ще се инсталира в папка program files. Ако желаете, можете да изберете друга папка.

3. Натиснете бутон Install. След няколко секунди инсталаторът ще се затвори, което означава, че mIRC е инсталиран на вашия компютър.

Стартиране и настройки


1. Стартирайте програмата чрез иконата mIRC, разположена на вашия десктоп.

2. При всяко стартиране се появява диалогов прозорец с предложение за регистрация. С клавиша Tab се позиционирайте върху бутон continue и го натиснете.

3. С клавишна комбинация alt+O активирайте команда options. Ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да настройвате програмата. Прозорецът се състои от няколко страници (категории), които можете да прелиствате като се позиционирате върху поле category. То е от вида list box. Със стрелки нагоре и надолу в него избирате категориите с опции. При отваряне на прозореца Options попадате в категория connect.

4. В първите две полета попълнете име и e-mail.

5. В полето nick name напишете псевдоним.

6. Следващото поле е за алтернативен nickname. В случай, че избраният от вас псевдоним е зает, автоматично се свързвате към сървъра с алтернативния.

7. Натиснете бутон Ok.

Инструкции за работа с mIRC.


Свързването към сървъра става от меню file, команда connect.

Трябва да изчакате известно време (не повече от една минута), докато се осъществи връзката.

При успешно свързване, програмата автоматично отваря канал #bezmonitor. Каналът се отваря в нов прозорец. В mIRC всеки канал се отваря в отделен прозорец. Превключването между отделните прозорци се извършва с клавишната комбинация control+tab. Затварянето на прозорец става с control+f4 и е равносилно на напускане на канала. Прозорецът на сървъра не може да се затваря. В него се извеждат служебни съобщения. Също така там можете да задавате команди към сървъра.

Прозорецът на канала се състои от две области. В дясната част на екрана е разположен списъкът с потребители, които са в канала. В останалата част от прозореца се изписват съобщенията на всички потребители.

Когато влезете в даден канал, вие веднага можете да пишете съобщения и да ги изпращате с натискане на Enter. Новите съобщения се появяват най-долу в прозореца.

С натискане на shift+tab се позиционирате върху списъка с потребителите. Със стрелки нагоре и надолу се движите по имената. Ако натиснете Enter върху някое име, ще се отвори нов прозорец, в който можете да водите личен разговор с потребителя, без другите в канала да виждат вашите съобщения. От списъка с потребители можете да се върнете обратно в областта за съобщения с клавиш tab.

Съобщенията в mIRC се четат в режим jaws cursor.

С клавишната комбинация control+w можете да се движите по прозорците с канали, а с control+q - по прозорците с лични разговори.

Когато четете съобщенията в канала, е възможно списъкът с потребители да ви пречи и да ви обърква. Можете да го скриете от меню document window, команда nick list. Отваря се диалогов прозорец и в полето position със стрелка надолу избирате off и натискате Enter.

Повече информация за IRC можете да намерите на следните интернет адреси:
http://www.unibg.net
http://irc.techno-link.com

Официалният сайт на програмата mIRC е www.mirc.com

Приятен чат!

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com