Съвсем спонтанно в мен прозвуча известното словосъчетание "свещена глупост". После "О свещена простота". Но и двете не са точни за случая... После си рекох, че е ... какво ли не си помислих... Не мога и не мога да разбера... Но ето какво беше:

Трябваше да прочета внимателно един учебник за 10-ти клас. Както си чета, изведнъж нещо ме стряска така, все едно внезапно са ми дръпнали стола.

Намествам се, чета отново... Не, какво става!? Чак толкова да съм се преуморил? Температура нямам. За слухови халюцинации съм чул, но... Не е печатна грешка, поне второто със сигурност...

Ето по-долу откъс, а още по-долу и всичките данни за учебника, по който децата сега учат! Маркирах местата с болд и звездички:

. . .
Раздел Етика
Тема I. етика и морал
. . .
Урок III
Културата като развитие на моралните отношения. Религиозен и нерелигиозен морал
. . .
(страница 25) ..."Аз съм Господ, Бог твой", "Не си прави кумир", "Не изговаряй напразно името на Господа". От своя страна предписващите заповеди, както са редактирани от християнството, също са предназначени да гарантират "нормалното" състояние на обществения и религиозния живот: "Почитай баща си и майка си, за да живеят* дълго на земята", "Неделята ще посветиш на Господ", "Не се самоубивай нито случайно, нито нарочно"**, "Сластолюбив не бъди нито физически, нито духовно". В Корана, свещената Книга на исляма (сура 17: 22-39), също са поместени подобни заповеди, само че дванадесет на брой: "Проявявайте доброта към родителите си", "Отдавайте дължимото на роднините си, на бедняка и на странника", "Не бъдете скъперници, нито разсипници", "Не се доближавайте до прелюбодеянието", "Не се докосвайте до собствеността на сирака", "Не лъжете и не хитрувайте", "Не убивайте освен заради отмъщение или заради справедливо дело"... . . .

Едва ли има нужда от коментар... Едно почти отчаяние ме обзема...

Но си рекох, че съм българин, че дали има или няма образование, министерство, прочее, трябва нещо да направя.

Не знам дали има човек, българин, християнин, който да е допускал, че в Светото писание може да се среща такава ... е не, нямам думи. "Не се самоубивай нито случайно, нито нарочно!". Щом авторите на "Етика и Право" за X клас са го поставили в кавички, значи е цитат... Сиреч, доколкото разбирам, така пише някъде в Библията!

Е не пише! Наистина не пише! Пък и не мога да си представя как човек може да се самоубие случайно.

А пък това "да живеят дълго"... O sancta simplicitas...

Прочее, дано да не е нарочно, дано да е от невежество!

Защото, ако е нарочно, това според мен граничи с държавна измяна, подривна дейност или нещо от тоя род, не съм правист... Но когато чрез учебник се представя по такъв смешен начин Светото писание, което е основа на съвременната европейска култура и цивилизация...

"О свещена простота!" се приписва на Ян Хус, когато видял една стара жена да хвърля дърва в кладата му... Поне така прочетох в една стара книга.

O sancta simplicitas!

Дано не знаят какво правят:

Лидия Денкова Атанас Семов
Етика и право
Задължителна подготовка X клас
Под редакцията на Георги Каприев
Издателство "Д-р Иван Богоров"
Учебникът е одобрен със заповед N РД 09-591/14.08.2002 г. на министъра на образованието и науката.
Оценители на съдържанието:
Коста Крумов Костов, Златка Иванова Цекулова, Евелина Петрова Варджийска, Велина Николаева Георгиева, Георги Стефанов Радев
Оценители на графичния дизайн и здравно-хигиенните изисквания:
Мая Василева Буюклийска, Кирил Драгомиров Гогов, Боряна Владиславова Паскалева, Олга Венелинова Паскалева, Николай Николов Стоянов
На корицата: детайли от икона на Спас Неръкотворен, Византия, XII век; "Жертвоприношението на Авраам", Рембранд ван Рейн, 1635; "Завръщането на блудния син", Рембранд ван Рейн, около 1665
(c) Лидия Димитрова Денкова, автор, 2002
(c) Атанас Марков Семов, автор, 2002
(c) Дима Кръстева Недялкова-Каприева, графичен дизайн и корица, 2002
(c) Издателство "Д-р Иван Богоров"
ISBN 954-8166-56-9

Виктор К. Любенов, 8 август 2005

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com