Programm FROM_TO.EXE

Тази програма преобразува кодовете на буквените символи на кирилицата между следните кодови таблици: US ASCII, WINDOWS-1251, KOI8-R и RU GOST.

Предназначена е за хора с увредено зрение, работещи с персонални компютри с инсталирани Синтезатор на говор " BETSY" и програмата "EHO", но може да се ползува и в нормална среда на ДОС.

Следния текст ще прочетете след стартирането на програмата и избора на езики кодова таблица, с който работите Вие:

Внимание! Програмата прекодира само кодовете на буквите. Символите с десетичен код по-голям от 127, които служат за псевдографика, могат да се заменят:

1. Със символа "*", ако натиснете клавиш "ENTER" и след това - друг клавиш;

2. със шпация, ако натиснете клавиша "ENTER" два пъти.

Аз предпочитам шпацията.

ПЕНЬО БОБЕВ

(На 21 януари 2005 програмите са актуализирани - премахната е грешката runtime 200, която се получаваше при бързите процесори. - Б. на uploader)

Programm FROM_TO.EXE

This programme converts character set of the cyrilic text. The programme works with the following character sets: US ASCII, WINDOWS-1251, KOI8-R, RU GOST.

It is designed for blind people using personal computers with installed talk synthesizer "BETSY" and the programme "EHO", but it can be used in plain DOS environment.

When the programmme is started and the language for the programme messages is chosen, you will read the following text:

Attention! The programme converts only the characters codes.

The symbols with decimal code bigger than 127, which are used for pseudo-graffics, can be replaced with:

1) the symbol "*" - press "ENTER" and than press any key;

2) the "SPACE" - double click "ENTER".

I prefer the second choise - "SPACE".

Penyo Bobev

Във архива по-долу присъствува и програмата tato.exe, която е аналогична на описаната, но има малки разлики. Пеньо Бобев ще се радва на забележки, предложения и прочее. E-mail: penbo@mail.orbitel.bg.

Изтеглете програмите, заедно с документацията им във файл from_to.zip 25696 bytes.

Upload 20 may 2002

Last-Modified: 21 jan 2005.

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com (123.dir.bg)