Това са приложните програми, които е направил Сергей Дубина, дългогодишен служител на студиото за звукозаписи на Съюза на слепите в България.

Всички тези програми, нямат никакви специални изисквания към компютърната Ви конфигурация, освен кирилизация под ДОС, която най-вероятно имате.

Работят както на "Правец 16", така и на "Pentium".

Телефоните на Сергей Дубина са:
домашен: 52 90 32, и служебен: 22 02 70 - София
E-mail: sergei@mail.orbitel.bg

Ето и личните страници на Сергей, които той прави вече. free.top.bg/dubina - 28 юли 2002

Last-Modified: 21 jan 2005.

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
Back to home page.
http://bezmonitor.com (123.dir.bg)