ОБАЖДАНЕ ЗА СМЪРТ
Новела от Ради Радев

Source: http://bezmonitor.com

Блог на автора

Квартал "Рентън" беше беден и отдалечен от центъра на град Лок Хевън. Уличните лампи в по-голямата си част бяха изпочупени и понякога през нощта да се разхождаш тук бе опасно. Само за обикновените хора обаче.

Беше лято, но бе късно през нощта, и по улиците на квартал "Рентън" почти нямаше минувачи. На това разчиташе и един мъж, който дебнеше в мрака. Нощта бе студена. Звездите се виждаха ясно и човекът, който дебнеше, можеше добре да различи Голямата Мечка.

Съвсем близо до жилищният блок имаше тъмно петно, до което светлината на уличните лампи не достигаше. Дебнещият мъж се притаи зад едно от по-дебелите дървета. Чакаше. Не можеше по това време да няма някой окъснял, някой който трябваше да се прибере вкъщи точно сега.

Най-после мъжът, който дебнеше дочу стъпки. Погледна за миг, като продължаваше да се прикрива в мрака. Фигурата, която идваше бе младежка. Някакъв тийнейджър крачеше бързо в тъмнината. Ако беше пиян или надрусан щеше да е добре. Щеше да бъде по-лесна плячка. Но не – силуетът крачеше твърде бързо и уверено. Явно добре познаваше пътя, дори и в тъмното. Тийнейджърът наближи съвсем до Дебнещият.

Мъжът изскочи и с няколко крачки се озова зад младежа. Хвана го с лявата ръка през врата, а с дясната му запуши устата.

Новелата във файл r_radev.zip 50000 байта.

Upload 10 jun 2006

Обратно на страницата с текстовете.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com