Мариана Еклесия
Пътувания във вярата
Пътеписи


София, 2009

Source: http://bezmonitor.com

ISBN 978-954-321-489-1

(Надписът в кавичките по-долу е неверен, тоест, лъжлив. Авторката говори с мен и ми каза, че авторските права и прочее са си нейни, не ги е продавала на въпросното издателство. Надписът въпреки това съществува и на хартиената книга. От издателството казали на авторката, че го поставят върху всяка книга, издадена от тях. Такива са повечето хартиени издатели, за голяма жалост, наша, а и тяхна, но те едва ли го разбират. Но, както е и казано, прости им, защото те не знаят...
Волята на авторката е тази книга да се чете от всеки без затруднения, пари за това тя не иска. Господ здраве да й дава.
Виктор К. Любенов)

"(c) Издателство "Изток-Запад", 2009
Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да било начин без изричното съгласие на "Изток-Запад"."

(c) Мариана Тинчева Еклесия, автор, 2009

Мариана Тинчева е родена в Плевен през 1950 г. Завършила е Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и паралелен курс "Основи на дипломацията". Автор е на девет книги проза, поезия, публицистика. От 1994 г. приема духовното име Еклесия, с което се подписва при публикуване на статии и сборници. Работи върху актуалната тема за влиянието на свободните медии върху поведението на гражданите и морала на младите хора. Удостоена е с национални литературни награди за поезия и проза.

Сборникът съдържа пътеписи от различни страни, свързани с празници за вярата. Тук, в телеграфен вид са представени впечатления от световните форуми на Католическата и Евангелската църкви в Германия. Възвишено е обрисувана Църквата на Третото хилядолетие в Тезе, Франция. Споделени са впечатления от поклонническо пътуване през Сърбия, Хърватска и Босна след последната война по тези земи. Авторката ни води в далечна Африка с нейните традиционни религиозни вярвания и християнство. Динамично, с благоговейно чувство разказва за Светите места в Израел. В отворените "Писма до Църквата" споделя актуални идеи за смисъла на промените, които вълнуват съвременната Православна църква през последните петнайсет години. Колоритно, честно са писани "Страници от дневника с библейски молив"...

И всичко това - с обич към хората, вярващи в Христос.

Съдържание
Пътувания във вярата - 7

Част първа
Духът, който управлява - 9
Зовът на камбанките в майнц - 13
Църквата на третото хилядолетие - 17
Когато ангели пътуват, слънцето изгрява - 23
По кръстния път на войната - 29
Пътуване към другия свят - 39
Южният кръст над африка - 45
До Охрид и обратно през вековете до днес - 57
Да направим ангел на мира - 63
Пътуване към вечната, осветена земя - 71
"Ето извора, пийте от него и се измивайте..." - 111

Част втора
С вяра и обич към църквата - 125
По-силният жезъл - 127
Посока към бъдещето - 133
От гледна точка на вечността - 137
Пътят към небесното царство - 141
Денят на второто рождение - 145
Докосване до мечта - 149
Писмо до младежите - 155

Част трета
Страници от дневника - 159

* * *


Пътувания Във Вярата

Когато един човек открие Бога, разбира, че Неговият дух живее навсякъде, във всичко видимо и невидимо. Но човекът първо иска да го разпознае в себе си. Несигурен, застанал пред много въпроси, по-късно той започва да Го търси навсякъде - в близката природа, в далечни племена и страни; сред други хора, раси, култури, които по свой начин вярват във Всемогъщия и Всевишния. Колкото повече търси човекът, толкова повече осъзнава, че не разбира нищо и знае малко. Затова продължава да пътува, да издирва, да пита, да се учудва. Да изговаря своето верую и да докосне веруюто на други хора по всеобщия закон на вярващите - чрез любовта и молитвата.

Пътеписите биха могли да бъдат много повече. Но през изтеклите десет години, в които събирах капките манна, осъзнах, че земята на хората е твърде голяма, а Духът над нея и над всички нас е Един. Колкото повече пътувах, толкова повече осъзнавах безсилието си да опозная пъстрия свят на вярванията. Още по-трудно се оказа да се отрази достоверно колоритът на мисли, чувства, традиции...

Затова благодаря на Бога, че бях сред онези, които пътуват към Него чрез желанието да бъдат добри и да обичат всички вярващи в Него!

Пътеписите са подредени в хронологична последователност с годините на пътуванията 1998-2008 г.

Пътеписите във файл patepisi.zip 141463 bytes.

Upload 17 jan 2009


Обратно на страницата с текстовете.

Обратно на заглавната страница.

http://bezmonitor.com