Брайловата печатница на Съюза на слепите в България печата на обикновен и на брайлов шрифт учебници, списания, визитки, (комбинирани, брайлов и обикновен шрифт) и др.

Печатницата разполага с три вида брайлови принтери печатащи на хартия, както и с машини за печатане на брайл върху ламарина, пластмасово фолио и др.

Печатницата се намира в сгради на производственото предприятие на ССБ "Успех" http://uspeh.dir.bg на бул. "Европа" 138

За контакти, въпроси, прочее:
E-mail: uspeh@dir.bg
Телефон: 926 88 60 или 926 88 74

Очаквайте и още информация тук, но не се колебайте да питате по e-mail или телефон.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com