Ето един цитат от Закона за авторското право и сродните му права:


. . .

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
...
9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
10. възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;
11. предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер;
. . .

Ето, така пише в Закона за авторското и сродните му права, проверявам редовно измененията му.

Консултирам се с юристи, със съвестта си - още повече.

И все пак... Ако някой се чувства ощетен по някакъв начин, нека ми пише, ще махна от сайтовете си онова, което го ощетява.

Ако пък смятате, че със скромното си сайтче не ви ощетявам, а дори ви правя безплатна реклама, знайте, че на ваша страна е истината и милостта, справедливостта, родолюбието, и още все такива неща, неносещи бързи пари, но все изтъквани като хубави...

Господин Никола Кицевски от ИК "Труд", бил купил Елин Пелин, Йордан Йовков, поставил ги на znam.bg, и вече се възползва от това мое предложение, изтрих ощетяващите го "Ян Бибиян на Луната", "Цар Шишко", "Страшен вълк"... и други.

Благодарен съм на сътрудник на г-н Кицевски с име Виктория. Тя ме осведоми, че он лайн регистър няма, не мога да проверя кой на какво е собственик, кой кого е купил.

Тоест, пишете ми, предявявайте правата си, аз съм добронамерен, не искам да преча на никого, още по-малко на търговците.

bezmonitor@gmail.com - Виктор Любенов, 12 май 2002 - 13 май 2006

Обратно на страницата с текстовете.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com