По-долу през годините съм добавял линкове (връзки, хипервръзки), но времето минава, едни сайтове се променят, други изчезват. Затова някои от тези линкове може вече да не работят, други може да не са вече със съдържанието, което са имали преди години. Все някога ще ги прегледам и ще изтрия излишните.

Обратно на заглавната страница.
Back to home page.
bezmonitor.com