Един човек, който поддържа един доста популярен сайт е обърнал внимание на нашите страници в Интернет. Може да се каже, че сме му направили впечатление с това, че успяваме да ползваме компютрите дори без монитори. :-) Написа ми нещо, което може да бъде и звънредно полезно за нашего брата, хората без зрение.

Аз смятах да му се отблагодаря с линк към сайта му, но той пожела да не го правя, дори не държеше да напиша и името му.

Разбира се, това негово желание е достойно за уважение, защото е проява на личностни качества, които се срещат все по-рядко, ако ми разрешите тоя песимизъм :-)

Ето част от това писмо между звездичките:

* * *

С развитието на глобализацията и на Интернет мисля че се появиха някои нови възможности за работа за хора с увреждания. Бих искал да ви посоча една от тях, като се надявам да намерите нещо интересно в нея. Работата е от тип, който не изисква толкова мног о физически качества, колкото интелект. Тя може да е изключително доходна, но само при наличие на интелект. Аз самия се опитвам да навляза в нея. И фактът, че нямам никакви увреждания не ми е от особена полза. Но за да успея, трябва да развивам интелекта си. Мисля че в това отношение хората с увреждания дори имат известно предимство - те могат да развиват интелекта си много по-ефективно. Защото животът ги е научил на това.

От няколко години в България навлязоха Интернет брокерите, осигуряващи достъп за търговия на световните капиталови пазари. Може да се търгува с валута и акции. Достъпът е възможен през домашен компютър с обикновена връзка през Интернет. Възможностите за

печалби или загуби са изключителни.

Мнозинството от хората по света възприемат този бизнес като хазарт. Това обаче не е така. Този бизнес е преди всичко ум.

Това е най-важното нещо, което научих до момента - този бизнес не е хазарт. Но иска страшно много ум. И още нещо - иска страшно много търпение.

Онова, което иска най-малко този бизнес са пари. Не е необходимо да имаш много пари, за да спечелиш.

Струва ми се, че мислещи хора като вас, които демонстрират уникална увереност в живота, може да се справи. Можете да се справите и по-добре от мен, защото със сигурност сте по-търпеливи и имате повече мотивация да успеете.

Не мога да предвидя как бихте се справили с получаването на информацията за пазарните курсове, с четенето на графиките, със своевременното научаване на новините. Но тези технически въпроси ми изглеждат малки в сравнение с онова, което вече сте направили. И успеете ли да намерите интерфейса, следващото ще е само вашия ум да изведе правилните решения.

Поинтересувайте се от този бизнес. Има няколко фирми, които предлагат достъп до глобалните пазари. Мога да ви посоча три сайта, макар че има и други.

www.deltastock.bg

www.karoll.net

www.varchev.com

Като видите необятността на този пазар и мащабите в които работи, ще разберете че един успешен ум може да изкара много повече пари, отколкото са необходими например за написване на онези софтуери за български език, за които вие сте посочвали, че ги няма и няма кой да ги финансира.

На въпросните сайтове има и демонстрационни версии на системите за търговия, на които може да се упражнява човек преди да влезе на реалния пазар. Има известна разлика в психологическата нагласа на човек между демото и реалната търговия. Тоест човек трябв а накрая на обучението малко да се поучи и в реалната търговия. Но като техническа част двете неща са еднакви.

Надявам се да съм ви бил полезен. И не забравяйте най-важното - ТОВА НЕ Е ХАЗАРТ, А Е УМ.

* * *

Ето сега цитат от списание "Вестител", издание на Националното читалище на слепите - брой 31 от 2003 г. Сетих се за тази информация, след като прочетох горното писмо.

Сляп българин - брокер в Интернет


Това е нашият приятел и колега Недко Недев. Вече няколко години сътрудничи на "Вестител" със своите преводи от английски. От няколко месеца той играе на електронната борса в Интернет. Сключил е договор с инвестиционен посредник, който му е предоставил софтуер, потребителско име и парола. Според договора е внесъл минимална сума, която благодарение на своите умения вече е увеличил многократно. Той ползва говорещия синтезатор Speaking Mouse на руски език. С него успешно оперира. Това е един чудесен пример за онези слепи, които имат достъп до Интернет чрез персоналния си компютър да приложат своите професионални знания и да осигурят основен или допълнителен доход за себе си и своите семейства.

Край на цитата от "Вестител".

Ако Недко Недев минава понякога и тук, бих го помолил да сподели още нещо. Например ползва ли освен руското "Спийкинг маус" и "Нов глас" или да речем "Дигало", при тази работа, за която става дума.

1 ноември 2004

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com