НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката приема за своя мисия осигуряването на оптимална информационна, интелектуална и социална среда за всички участници в образователния и изследователския процес на университета.
Читателската карта дава право да бъдат използвани различните ресурси и услуги, които се предлагат в библиотеката.
Специализираното читателско място за хора с нарушено зрение се намира на партера.
Оборудвано е със скенер А3, брайлов принтер и брайлов дисплей. Инсталирани са:
Fine Reader – програма, която се използва за разпознаване на текст;
JAWS под Windows – програма-екранен четец;
Speech Lab 2.0 – програма-синтезатор на българска реч, която преобразува изчетения текст в звуков файл.
Предлаганите библиотечно-информационни услуги за хора с увредено зрение, придружени с помощ от библиотекар, са:
Ползване на книги, по предварителна заявка
Ползване на вестници и списания, по предварителна заявка
Конвертиране на текст в звук;
Разпечатване на брайлов принтер до формат А4;
Използване на брайлов дисплей;
Сканиране;
Запис на CD с носител на клиента;
Ползване на индивидуални компютърни места за достъп до аудиокниги, по предварителна заявка;
Достъп до Интернет.
Библиотеката на НБУ притежава следните аудиокниги във формат mp3:
Герганов, Енчо. Памет и смисъл
Джонев, Сава. Социална психология : Т. 4. : Големите множества : междугрупови отношения
Джонев, Сава. Социална психология : Т.1 : Школи : изследователски методи
Маркс, М. и др. Когнитивна психология
Мерджанова, Яна. Психопедагогика и професионална диагностика: Изследователски инструментариум.
Сиймън, Джон и др. Психология
Тодоров, Орлин. Фрагменти от въведението в антропологията – 3 CD.
Трифонов, Трифон. Психология на личността
Харис, Томас. Психология на човешкото всекидневие
Христоматия по психология на познанието /Състав. и прев. Людмила Андреева
Работно време
През семестрите
Делнични дни от 9 до 19,30 часа
Събота и неделя от 10 до 16 часа
През сесиите
Делнични дни от 8 до 20 часа
Събота и неделя от 9 до 17,30 часа
През ваканцията
Делнични дни от 9 до 17,30 часа
Събота и неделя - почивни дни
Адрес:
Нов български университет
Библиотека
ул. Монтевидео № 21
1618 София
тел. 8 1 1 0 1 9 1 или 8 1 1 0 1 9 4

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com