Ако някой се интересува по-конкретно от нещо, моля, пишете ми. Пощите ми са:
victor@bezmonitor.com
и
bezmonitor@gmail.com

Обратно на заглавната страница.
Back to home page.
http://bezmonitor.info