Помощ за програмата за синтез за реч SpeechLab


Програмата SpeechLab 2.0 е синтезатор за българска реч, разработен от Българската асоциация за компютърна лингвистика. Българската асоциация за компютърна лингвистика е научна организация с идеална цел, която организира проекти и разработва продукти в областта на компютърната обработка на естествения език. Повече за организацията можете да видите тук http://www.bacl.org
За какво служи говорящата програма SpeechLab?
Програмата SpeechLab преобразува в говор въведен в компютъра текст.
С помощта на тази програма Вие можете да четете, създавате и обработвате текстове на български език в различни приложения. SpeechLab разполага с възможности за различни настройки, които улесняват работата на потребителя.
С тази говоряща програма можете да четете избран от вас текст в различни текстообработващи програми или Интернет с подходящата за Вашите нужди интонация и да прослушате копиран в клипборда откъс без да е необходимо да използвате скрийн риидър. С нея можете да четете субтитри ако разполагате с програми за гледане на филми, които поддържат SAPI 5.
Ако работата Ви е свързана с обработка на текст Вие можете да прочетете думите, отделени една от друга с паузи; да четете буква по буква всяка дума; да проследите главните букви чрез звуков сигнал; да четете най-използваните в българския език съкращения, дати, римски цифри и други общоприети означения по няколко различни начина.
SpeechLab Ви дава възможност да четете дори, когато не разполагате с компютър като запишете в аудио формат избраното от Вас четиво.
Как се използва синтезаторът SpeechLab?
Синтезаторът на реч SpeechLab е програма, която е предназначена за работа под операционна система Windows и може да се използва основно по два начина:
Като приложение към всеки скрийн риидър, който поддържа SAPI 5 стандарт. Скрийн риидърите са програми, които препращат към синтезатора изобразения върху екрана текст и позволяват прослушването на всеки въведен през клавиатурата символ. Такива например са: "WindowEyes", "Dolphin", "Jaws for Windows" и др. Преди да пристъпите към работа със SpeechLab Ви препоръчваме да изберете скрийн риидъра, който ще използвате и да разучите възможностите му.
С програмата SpeekText Вие можете да използвате SpeechLab без да е необходимо да разполагате със скрийн риидър. Програмата дава възможност за избор на глас, скорост на четене, височина на гласа, както и записване на текст в аудио файл.

Инсталиране на SpeechLab


Минимални изисквания към компютърната конфигурация:
За да инсталирате SpeechLab на вашия компютър Вие трябва да имате компютър, работещ с операционна система "Windows" версия 98, 2000 или XP с процесор, който работи с поне 266 MHz; 64 MB RAM памет; 200 MB свободно дисково пространство; работеща звукова карта, свързана с тонколони или слушалки.
Как се инсталира SpeechLab 2.0?
Програмата SpeechLab се инсталира по стандартен за операционната система Windows начин. Просто стартирайте файла Setup.exe и следвайте указанията на инсталатора. След инсталацията е препоръчително да рестартирате компютъра.
Откъде да заредите програмата след като вече сте я инсталирали?
След като вече сте инсталирали програмата на Вашия компютър, Вие можете да я заредите по два начина:
Отворете иконата Speech от Control Panel на Windows! Изберете от диалоговото поле гласа на Гергана (Gergana), изчакайте, и след като чуете съобщението за лиценза на програмата, потвърдете избора си с бутона "OK".
Ако на компютъра Ви има инсталиран скрийн риидър, заредете го и изберете SAPI 5. Изберете глас "Гергана" и потвърдете избора си с бутона "OK".
Как се деинсталира SpeechLab?
Програмата SpeechLab се деинсталира по стандартен за операционната система Windows начин. Отворете от Control Panel на Windows иконата Add/Remove Programs. Изберете от диалоговото поле SpeechLab и следвайте указанията на системата.

За SpeakText


Как да заредите програмата SpeekText?
Отворете Start менюто на Windows. От списъка с програмите (Programs) отворете раздела BACL SpeechLab 2.0 и изберете SpeekText. Ще се отвори прозореца "SpeakText", в който можете да работите с програмата.
Работа с програмата SpeekText:
Програмата SpeekText Ви дава възможност да работите със синтезатора на българска реч SpeechLab без да използвате скрийн риидър. SpeekText разполага със следните възможности:
В полето "Глас" можете да видите всички гласове, инсталирани на Вашия компютър. Програмата може да работи с всеки от гласовете но за да четете текст на български език трябва да е избран гласа "Gergana" или друг глас, разработен от Българската Асоциация за компютърна лингвистика.
От поле "Скорост" можете да забавите или увеличите скоростта на четене.
От поле "Височина" можете да повишите или понижите тембъра на гласа.
От поле "Качество" можете да изберете параметрите на звука преди да запишете аудио файл;
В диалоговото поле "Edit" можете да пишете или копирате текст по ваш избор;
С натискане на бутона "Чети текст" програмата изговаря текста от поле "Edit";
С натискане на бутона "Отвори файл" отваряте диалогов прозорец, от който можете да заредите в поле "Edit" съдържанието на избран от Вас текстов файл.
С натискане на бутона "Запиши .wav" отваряте диалогов прозорец, в него можете да напишете името на wav файла, който ще създадете и да изберете мястото, където ще го запазите. След това натиснете бутона "Save". Програмата ще запише в аудио файл текста от поле "Edit";
С натискане на бутона "Изчисти" можете да изтриете съдържанието на поле "Edit";
С натискане на бутона "Пауза" можете временно да спрете изговарянето на текста от поле "Edit" или записването на аудио файл. Повторното натискане на бутона продължава четенето на текста;
С натискане на бутона "Стоп" можете да спрете изговарянето на текста от поле "Edit" или записването на аудио файл;
Бутонът "Относно" извежда кратка информация за програмата;
Бутонът "Изход" служи за излизане от програмата SpeekText;

Настройки на SpeechLab


За да промените настройките на програмата трябва да заредите Конфигуратора на SpeechLab. Това е програма, която предлага избор на различни настройки на синтезатора за българска реч, които могат да се комбинират според желанието на потребителя.
Как да заредите програмата за настройки на синтезатора?
Конфигуратора на SpeechLab можете да заредите от System tray на Windows или от иконата на SpeechLab, която се намира в Start менюто на Windows.
Работа с програмата за настройки на синтезатора:
Когато заредите програмата за настройки на синтезатора се отваря прозорец, в който са изредени следните възможности:
"Приготви потребителски речник"
Чрез опцията "Приготви потребителски речник" Вие можете да зададете на програмата начина, по който искате да прочетете избрани от Вас символи или думи. За да направите собствен потребителски речник вие трябва да отворите файла custom.dic с текстов редактор, поддържащ UNICODE, и да запишете промените, които сте направили.
Активирането на опцията "Приготви потребителски речник" (в този момент SpeechLab не трябва да работи) прави валидни промените, които сте записали във файла custom.dic. Винаги когато правите промени в потребителския речник трябва да ги обновите чрез активирането на тази опция и да рестартирате синтезатора.
Работата с опцията "Приготви потребителски речник" се препоръчва само за напреднали потребители. Всяка грешка в структурата на файла и неговото активиране може да се отрази неблагоприятно на работата на програмата.
"Помощ"
При активиране на тази опция ще се отвори помощния текст за работа със SpeechLab.
"Изход"
При активиране на тази опция Вие ще затворите програмата за настройки на синтезатора. Действието се препоръчва преди деинсталиране на SpeechLab.
"За SpeechLab конфигуратора"
При активиране на тази опция се извежда кратка информация за Конфигуриращата програма;
"Прочети Клип-Борда"
При активиране на тази опция Вие можете чрез програмата SpeekText да прослушате копиран в Клип-Борда текст. За целта е необходимо да копирате текст в Клип-Борда и да изберете опцията от менюто или да натиснете клавишна комбинация Control + F12
"Настройки на SpeechLab"
При активиране на тази опция се отваря прозорецът "Настройки на SpeechLab", който Ви предлага различни възможности:
В полето "Активен профил" се изписва името на профила, с който програмата работи в момента. По подразбиране след инсталирането на програмата такъв е "(Главен)" профил. Заложените в него настройки са насочени към гладкост и разбираемост при четене и работа с текст.
В полето "Записани профили" можете да разгледате имената на записаните на Вашия компютър профили.
В полето "Клавишна комбинация за отваряне на диалога", като отмятате посочените клавиши, можете да създадете клавишна комбинация, с която бързо да отваряте прозореца "Настройки на SpeechLab".
При натискане на бутона "Активирай" Вие посочвате на програмата с кой профил да работи, като предварително го избирате от полето "Записани профили";
При натискане на бутона "Нов профил" се отваря прозорецът "Настройки на профила за четене". Той представлява нов прозорец, от който можете да избирате и комбинирате опциите за настройка на синтезаторе описани тук: [Опции за настройка]
При натискане на бутона "Редактирай" се отваря прозорецът "Настройки на профила за четене". От него Вие можете да променяте настройките и името на вече създаден профил чрез [Опции за настройка] .
При натискане на бутона "Изтрий" вие можете да изтриете даден профил, като предварително избирате името му от полето "Записани профили". Ако не сте избрали името на профила, който искате да изтриете, ще се изтрие активния профил.
При натискане на бутона "Затвори" вие затваряте конфигуриращата програма.

SpeechLab и JAWS


В следващите редове ще се опитаме да опишем по какъв начин се ползва SpeechLab с JAWS.
След инсталирането му, синтезаторът се появява като глас в операционната система. За удобство и яснота в описанието ще приемем, че сте инсталирали гласа "Гергана" и програмата JAWS версия 6.0.
Инсталираните в операционната система гласове могат да бъдат намерени от JAWS чрез създадения от Microsoft Стандарт SAPI5. На този стандарт са създадени и други гласове, говорещи на други езици. Твърде е възможно на вашия компютър да имате вече инсталирани гласове като Sam, Mike, Mishel, говорещи английски, или Нов глас (Манро), говорещ на български. Синтезаторът SpeechLab се появява под името Гергана (Gergana).
Независимо от JAWS Вие можете да изберете даден глас (синтезатор) да стане активен (избран) глас за вашия компютър. За целта е необходимо да направите следното:
Отворете Control panel чрез start menu и settings или от My computer;
Отворете иконката Speech (можете да я намерите чрез неколкократно натискане на латинската буква "s");
Отворете с control+tab (ако вече не е отворена) страницата "Text to speech";
Застанете на полето с наименование "Voice selection" и с помощта на стрелките или с натискане на латинската буква "g" изберете Gergana, при което ще чуете тестово съобщение от гласа Гергана;
Кликнете OK.
С това избраният глас за вашия компютър става Гергана.
Ако искате избраният глас за програмата JAWS да е също Гергана, е необходимо да направите следното:
Когато JAWS е стартиран, натиснете клавишната комбинация insert+control+s (или от менюто на JAWS отворете Language/change synthesizer);
С помощта на стрелките намерете "SAPI 5" и натиснете ентър; Ако имате инсталирани гласове, поддържащи стандарта SAPI 5, ще чуете JAWS да говори с някой от тези гласове. За да ви говори гласа Гергана:
от менюто на JAWS отворете Options/Voices/Global adjustment;
С помощта на клавиша tab намерете полето с наименование "Person", със стрелките или с натискане на латинската буква "g" се фокусирайте върху гласа Gergana и натиснете ентър.
Сега вече програмата JAWS ви говори с гласа Gergana и вие можете да направите няколко настройки на гласа. Повечето от тези настройки се намират пак в в меню Options/Voices/Global adjustment.
За да промените скоростта на говорене:
Отворете от менюто на JAWS Options/Voices/Global adjustment;
С клавиша Tab намерете поле с наименование Rate;
с помощта на стрелките надолу или нагоре изберете скоростта, която желаете. С клавишите page up и page down можете да правите по-усезаеми промени – те променят скоростта с по 10%.
Когато изберете подходящата скорост, натиснете ентър, за да се запазят промените.
За да промените височината на говорене:
Отворете от менюто на JAWS Options/Voices/Global adjustment;
С клавиша Tab намерете поле с наименование Pitch;
с помощта на стрелките надолу или нагоре изберете височината, която желаете. С клавишите page up и page down можете да правите по-усезаеми промени – те променят височината с по 10%.
Когато изберете подходящата височина, натиснете ентър, за да се запазят промените.
За да контролирате кои знаци да се произнасят при четене с включен глас Гергана:
Отворете от менюто на JAWS Options/Voices/Global adjustment;
С клавиша Tab намерете поле с наименованиеPunctuation;
със стрелките изберете една от четирите възможни опции:
none - не се произнасят никакви пунктуационни знаци;
some - произнасят се само няколко пунктуационни знаци;
Most - произнасят се повече знаци;
All - произнасят се всички знаци.
Натиснете ентър, за да се запази желаната от вас настройка.
Кои знаци в коя от посочените по-горе групи да се включи, се определя чрез командата Customize punctuation от програмата Configuration manager към JAWS.
Кои знаци с какво наименование и точно как да се изпращат от JAWS към синтезатора се определя в специален символен файл. За синтезаторите, поддържащи стандарта SAPI 5 този файл е с име "SAPI 5x.SBL" и се намира в папката със служебните файлове за настройка на JAWS (най-често във Windows XP Това е папка "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Freedom Scientific\JAWS\6.0\SETTINGS\enu\"). Начинък за описване на символите е даден в началните редове на символния файл default.sbl, който се намира в същата папка. Но ако не се възприемате като напреднал потребител, по-добре е тези файлове да не ги променяте.
Ако сте преправяли символния файл и желаете символите да се произнасят по описания в него начин е необходимо да извършите и следната настройка на JAWS:
Натиснете insert+f2;
със стрелките намерете configuration manager и натиснете ентър;
натиснете control+shift+d;
натиснете alt+s и със стрелките намерете text processing и натиснете ентър;
с помощта на клавиша tab намерете поле с наименование "punctuation mode", със стрелка нагоре изберете опцията "controlled by synthesizer" и натиснете ентър;
натиснете control+s, за да се запазят промените;
Натиснете alt+f4, за да се затвори configuration manager.
Ако желаете програмата JAWS да ви говори с различни гласове за различните видове курсори и съобщения, можете да направите следното:
От менюто на JAWS отворете options/voices/individual voice adjustments;
натискайте клавиша tab докато попаднете на поле Adjust;
сега сте върху списък, съдържащ 4 елемента, първия, от които е "PC cursor";
изберете с помощта на стрелки надолу и нагоре курсора или съобщенията, чиито глас и гласови настройки искате да промените;
с клавиша tab намерете полето person, със стрелките изберете желания глас ако искате да промените скоростта, височината на избрания глас и произнасянето на пунктуационните знаци, можете с клавиша tab да намерите съответните полета (rate, pich, punctuation) и да ги нагласите чрез стрелки надолу и нагоре;
с клавиша tab намерете бутона apply и натиснете клавиша интервал, за да се запазят промените;
повторете стъпки 2-6 за всеки от четирите елемента на полето Adjust;
с tab намерете бутона ok и натиснете клавиша интервал, за да се запазят всички промени и да се затвори диалоговия прозорец за настройките.
Избирането по отделно на даден глас за курсорите и съобщенията може да се окаже разрешение и на проблема, при който понякога се чуват и други, неизбрани от потребителя гласове.

Потребителски речник


За да направите собствен потребителски речник вие трябва да отворите файла custom.dic с текстов редактор, поддържащ UNICODE, и да запишете промените, които сте направили. При стандартна инсталация той се намира в:
\Program Files\BACL\SpeechLab\customdic\custom.dic
Потребителският речник е файл написан на UNICODE, който има строго определена структура:
отляво се записва избрания от Вас израз, дума или код от UNICODE таблицата;
отдясно се записва начинът, по който желаете посочените от вас израз, дума или код да бъдат изговорени. Тук можете да зададете пълно (със знака `) или скосено ударение (със знака') на дадена дума като поставяте знаците "`", "'" пред дадена гласна, както и да вмъкнете пауза със знака "_";
задължителен разделител между израза отляво и израза отдясно е знакът за табулация.
Например ако искате символът "+" да се чете като "минус", трябва да напишете следното:
+ м`инус
ако искате UNICODE кода 0x2017 да се прочете като двойно подчертаване, трябва да напишете следното:
\2017 дв`ойно подчерт`аване
ако искате думата "кола" да се произнася с ударение на последната гласна , трябва да напишете следното:
кола кол`а
ако искате думата "коли" да се произнася с пълно ударение на гласната "и" и скосено ударение на гласната "о" , трябва да напишете следното:
коли к'ол`и

Опции за настройка на синтеза


В полето "Име на профил" можете да зададете име по Ваш избор;
В полето "Клавишна комбинация за активиране на профила", като отмятате посочените клавиши, можете да създадете клавишна комбинация, с която бързо да активирате записания от Вас профил, дори когато работите в друго приложение.
С бутона "OK" потвърждавате името на профила и избраните за него настройки.
С бутона "Отказ" не създавате нов профил и се отказвате от избраните настройки.
В полето "Настройки на синтезатора" разполагате със следните опции:
Когато включите опцията "звук пред дума с главни букви" чрез три различни по височина звукови сигнала програмата Ви известява:
за наличието на дума, която започва с главна буква – нисък тон;
когато цялата дума е изписана с главни букви – среден по височина тон;
за смесено изписване на главни и малки букви в думата – висок тон;
Когато включите опцията "четене на URL по думи" програмата не произнася всяка буква от URL израз, а го произнася слято.
Когато включите опцията "изключване на съкращения" програмата не разпознава заложените в нея общоупотребими съкращения и ги чете като букви. Например когато опцията е включена програмата ще прочете съкращението "д-р" като " дъ ръ", а не като "доктор"
Когато включите опцията "изключване на интонация" програмата не отразява възходящата или низходяща интонация в различните типове изречения в българския език.
Когато включите опцията "изключване на ударения" програмата чете равно, като поставя половин ударение на всяка гласна;
Когато включите опцията "потребителски речник" имате възможност да използвате създаден от Вас допълнителен речник.
Когато включите опцията "вмъкване на пауза след всяка дума" програмата чете думите с кратки паузи помежду им. Опцията е удобна за коригиране на текст.
Когато включите опцията "изключване на дати и час" програмата не разпознава като изрази запис на дати и час. Например когато опцията е включена програмата ще прочете 01.02.2005 г. като "нула едно точка нула две точка две хиляди и пет гъ", а не "нула първи нула втори две хиляди и пета година";
Когато включите опцията "четене на числа по цифри" програмата произнася всяка цифра от даден числов израз по отделно. Например когато опцията е включена програмата ще прочете 123 като "едно две три", а не "сто двайсет и три"
Когато включите опцията "неозвучено четене по букви" при четене буква по буква програмата не добавя гласна, която да озвучи съгласните. Опцията е удобна за текст, написан на разредка (напр. м о л б а) и за въвеждане на текст през клавиатурата при използване на скрийн риидър.
Когато включите опцията "изключване на динамично четене" програмата започва да чете по-монотонно с по-малка височина на ударенията.
В полето "Четене на латиница" можете да укажете чрез радио бутони на програмата английски или немски начин на четене на латинските букви;
В полето "Четене на римски цифри" можете чрез радио бутони да изберете между три различни начина за четене на римски цифри: като римски редни (напр. I се чете като "първо римско"); като латински букви (напр. I се чете като "ай"); като бройни цифри (напр. I се чете като "едно")
В полето " Да не се чете" е предвидена възможност да не четете посочения от Вас писмен стандарт. Когато Сте избрали радио бутона "изключено" програмата чете буквите и от двете азбуки.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.info