През 1998-а година съм коментирал един протоколен файл от връзка между два компютъра, за да бъде полезен на останалите хора без зрение. Стори ми се, че ще е интересно от историческа гледна точка, а може би и все още полезно да го поставя и на bezmonitor.com. По ония времена един градски телефонен разговор струваше стотинка-две, колкото и продължителен да е. Обаче често линията прекъсваше, между някои абонати дори не можеше да се направи връзка. Въпреки това сме били щастливи, когато успеем да изтеглим 1 MB, та било то и на няколко пъти през нощ-две... Затова пък може би съдържанието е било по-качествено...

* * *

По-долу е това, което ми е минало през екрана в един отрязък от време, през което съм бил свързан (on line) със "SF&F" BBS, намиращ се в София на телефон ** ** ** с работно време от 0 до 7 часа. Този BBS е специализиран и единствен в Европа за фантастична литература. Скоростта на модема му е 9600 бода. Системният оператор се казва Григор Гачев. В този BBS освен фантастика, могат да се намерят речници, криминалета, цяла област за религиозна литература, програми, дори програмни езици, музика, графики и т.н. Изрично условие за използването на този BBS е от файловете му по никакъв начин да не се правят пари.

За подробна информация от системния оператор четете файла RULES.HA.

Тъй като не ми е възможно да се регистрирам отново за първи път в този BBS, аз съм започнал оттам, където на екрана ми се е изписало главното меню на BBS-а.

Преди да се изпише главното меню, след като модемите са осъществили връзка, съм направил приблизително следното:

Натиснал съм веднъж "ескейп", когато BBS-ът ми е "казал" да направя това, за да вляза в системата (MAXIMUS).

Написал съм двете си имена, въвел съм паролата, която съм си измислил при първото ми регистриране, натиснал съм y когато BBS-ът ме е питал искам ли да проверя за поща до мен. После съм натиснал отново y, когато съм видял, че няма поща за мен, и съм претърсил по тоя начин областите на BBS-а за файлове с по късна дата от датата на моето последно обаждане. Накрая съм натиснал n, за да укажа, че не искам да чета бюлетините, защото вече съм ги чел много пъти.

Накрая на екрана ми се е изписало главното меню точно така, както е по-долу:

MAIN (59 mins):

M)essage areas F)ile areas C)hange setup G)oodbye (log off)

S)tatistics U)serList V)ersion of BBS Y)ell for SysOp

B)ulletins O)ff-line reader T)ime bank ?)help

R)egistration

Select: f

Ето как съм избрал, (натискайки (f) от главното меню, за да отида във файл-менюто).

The FILES Section

File area Info ... Filelists, news etc.

FILE (59 mins):

A)rea change F)ind a file L)ist files V)iew text

file D)ownload (receive) U)pload (send) S)tatistics C)ontents

(archive) T)ag (queue) files N)ew files scan M)ain menu J)ump to

msg. areas G)oodbye (log off) ?)help

Select: l

Това по-горе е файл-менюто, което излиза като от главното меню натиснеш (f)

Някъде по-надолу ще ти обясня едно по едно, коя буква за какво е.

Както виждаш, аз от него съм избрал (l)

Files: ["*"=new, =all, or type a partial filename]:

Понеже в тоя BBS за списъка на файловете се натиска (l), след като съм натиснал (l), както виждаш, BBS-ът ми е предложил да въведа "звезда" за да ми покаже само новите файлове, (нови от последното ми обаждане до момента), да натисна само "ентър" за всички файлове в текущата област (area), или да въведа част от името на някой файл, например ако въведа (.HA), ще се изведат всички файлове в чието име или коментар се съдържа стрингът (.HA).

Понеже аз съм натиснал само "ентър", виж, надолу са се извели всички файлове от текущата "ерия" (област). В случая те са се събрали на един екран. Ако бяха повече, отдолу щеше да ме пита (more y/n)

SF&F_ALL.HA 108712 10-26-98* [435] {EN} All files on this BBS.

Updated every day.

Отгоре е първият файл в "ерията". В случая това е списъка на всички файлове в Григоровия BBS. Това го пише на английски в коментара към файла, (както виждаш),

Освен това пише, че се обновява всеки ден.

SF&F_NEW.HA 781 10-26-98* [129] {EN} The new files (up to 7 days old). Updated every day too.

Това е вторият файл в областта, съдържащ новите файлове (за последната седмица).

AREAS.HA 2814 10-26-98* [99] {EN} Message and File areas

in SF&F BBS. Also updated every day! :-)

Това е файл, съдържащ имената на "ериите" (областите) на този BBS.

RULES.HA 4753 06-09-98 [183] {EN} {BG} Rules on SF&F BBS. Read it!

ABOUT.HA 641 02-10-95 [160] {EN} About SF&F BBS - short data and magic words.

Имената на файловете и коментарите към тях излизат един след друг без празни редове, но аз в случая ги разредих с моите обяснения.

File area Info ... Filelists, news etc.

Тук са се свършили файловете от текущата "ерия" и BBS-ът ти показва, коя е текущата за тебе "ерия".

FILE (59 mins):

Тук BBS-ът ти показва колко време имаш и кое е текущото за тебе меню (в случая файл-менюто).

A)rea change F)ind a file L)ist files

V)iew text file D)ownload (receive) U)pload (send) S)tatistics

C)ontents (archive) T)ag (queue) files N)ew files scan M)ain menu

J)ump to msg. areas G)oodbye (log off) ?)help

Select: d

Това по-горе е отново файл-менюто. Сега обаче надолу ще го прекопирам отново и ще ти обясня дума по дума коя буква за какво е.

A)rea change

Звучи горе-долу като "ерия чейнч". Ако натиснеш (a), BBS-ът ще те попита за име на "ерия", в която искаш да отидеш. Ако не знаеш какви "ерии" има, въвеждаш въпросителен знак, за да ти се изведе списък на имената на ериите и ако те са повече на брой, също ще има отдолу надпис (more y/n), който в такъв случай ще означава: искаш ли още имена на ерии или не. Написваш името на ерията, натискаш ентър, и отиваш в нея, (ако разбира се си я изписал правилно). Можеш да натиснеш само ентър, без да въвеждаш име на ерия, и ще си останеш в тая, в която си бил.

F)ind a file

Звучи приблизително като "файнд а файл". Ако въведеш някакво файлово име, то ще се търси из целия BBS и ако се среща из някоя "ерия" (област), ще се изведе на екрана името на областта (ерията), името на файла, дата, големина, коментар и т.н. Ако не се среща такъв файл из BBS-а, ще се изведе съобщение, че са намерени 0 такива и такива файлове.

L)ist files

Това е опцията "лист файлс", която обясних по-горе.

V)iew text file

Ако натиснеш (v), избираш "вю текст файл". Много рядко се използва, и затова няма да пиша за нея.

D)ownload (receive)

Най-важната опция за "юзерите" (потребителите). "даунлоуд (рисийв).

Натискаш (d), за "даунлоуд", избираш протокол за предаване (винаги z), написваш името на единия или на повечето файлове, които искаш да вземеш от BBS-а натискаш отново ентър при поредния въпрос на BBS-а, за име на файл, и трансферът към твоя компютър започва. Много важно е да не караш компютъра да говори по време на трансфер към твоя диск. В никакъв случай не трябва да използваш "системния режим на Торос" или пък режим "преглед" на "Ехо". Става въпрос докато има трансфер на файл. Ако BBS-ът очаква да натиснеш някаква буква от менютата му, тогава можеш да използваш почти всички функции за четене по екрана, включително и "системния режим на Торос".

U)pload (send)

Друга най-важна опция - "ъплоуд (сенд)". Ако натиснеш (u) от файл-менюто на BBS-а, "терминейта" ще изпиюка веднъж, защото "терминейт-командъра" сам ще се активира. (Не е необходимо да се натиска "пейдж ъп".) Тогава натискаш веднъж "ентър" и после със стрелките избираш кой файл ще изпратиш на BBS-а. След като прехвърлянето завърши, "терминейта" ще издаде някакъв звук (ако е настроен така), BBS-ът ще ти благодари лично за "ъплоудването", и ще те помоли да напишеш някакъв кратък коментар за това какво представлява файлът, който си му "качил". След това отново на екрана се извежда файл-менюто.

S)tatistics

"статистикс" - Ако натиснеш (s), ще се изведат данни за това, колко килобайта си качил, колко си свалил, колко време имаш още, колко пъти си се обаждал до BBS-а и така нататък.

C)ontents (archive)

"контентс (аркайв)" - Ако натиснеш (c), ще те пита съдържанието на кой архивиран файл искаш да видиш. Рядко се налага да я използваш. Освен това не е валидно винаги за всички програми за архивиране, и затова стига за нея.

T)ag (queue) files

"таг" - При натискане на (t), можеш да си маркираш файлове за "сваляне", като им изпишеш имената. Тази опция е полезна най-вече за виждащите, защото при нас е по-различно, и опцията "таг" си губи смисъла.

N)ew files scan

"ню файлс скан" - Можеш да изведеш имената на всички файлове, които носят по-късна дата от твоето последно обаждане на този BBS. Натискаш (n) и BBS-ът ти предлага да изведе файловете с по-късна дата от твоето последно обаждане. Ако натиснеш "ентър" се съгласяваш с предложената (на текущия ред) дата, ако искаш да търсиш от по-стара дата например, въвеждаш я така, както е изписана на текущия ред преди това. (В различните BBS е различно. При едни първо месец, при други - първо число от месеца.) Всички BBS-и предлагат тази услуга още при свързването (поне второто), обикновено след проверяването за поща.

M)ain menu

"мейн меню" - Ако от файл-менюто натиснеш (m), ще се върнеш в главното меню (мейн меню).

J)ump to msg. areas

"джамп ту месидж ериъс" - Ако от файл-менюто натиснеш (j), ще скочиш направо в "месидж-менюто" за съобщения (поща). Същото може да се направи като първо се върнеш в главното меню и после вместо файл-менюто с (f), избереш "месидж" менюто с (m).

G)oodbye (log off)

"гуд бай (лог оф)" - Като решиш, че повече няма какво да правиш в BBS-а, натискаш (g). BBS-ът ще те попита наистина ли искаш да прекъснете, и ако отговориш с (y), ще те попита (не при всички BBS), дали искаш да напишеш някакво съобщение, което сисопът (системният оператор) ще прочете. Ако отговориш, че не искаш да оставяш съобщение с натискане на (n) BBS-ът ти благодари за обаждането и прекъсва връзката.

?)help

Тази опция няма да ти я обяснявам , но все пак ще ти кажа, че при натискане на "въпросителен знак", от файл менюто, ще се изведе помощна информация, но на английски.

Select: d

И накрая "селект" - демек, коя буква от файл-менюто искам да натисна. Както виждаш в случая съм натиснал (d).

Тук теб ще те попита за протокол, и трябва да натиснеш (z). Мен не ме пита, защото съм го избрал от главното меню, да си е по подразбиране.

Type "/q" on a blank line to abort download. Type "/e" to edit the download list. Type "/g" to start the download and log off afterwards. For a normal download, simply press .

Тук обяснява, че можеш да въведеш вместо име на файл (/q), за да прекъснеш процедурата по "даунлоуд". Че можеш да напишеш (/e), за да редактираш предварително маркираните (ако си маркирал) файлове за "даунлоуд".

Обяснява още, че можеш да напишеш (/g), за да затворят модемите, след като прехвърлянето на файла (овете) към тебе завърши (удобно е за да пуснеш да се "преточват" и да си лягаш да спиш).

Накрая пише, че можеш просто да въведеш имената на файловете и да натиснеш "ентър" без да използваш нищо от допълнителните удобства.

File(s) to download (#1): ABOUT.HA

Тук, както виждаш (чуваш) BBS-ът ме е попитал за първия файл, който искам да взема, и аз съм написал: ABOUT.HA

(1) ABOUT.HA (00:00, 641 bytes)

Тук ми е казал колко е голям файлът. Нулите преди това не се сещам в момента за какво бяха.

File(s) to download (#2):

Тук ме е попитал за втория файл, който искам да "свалям", и аз не съм въвел нищо, а съм натиснал само "ентър".

File: ABOUT.HA

Size: 641 bytes (6 Xmodem blocks)

Time: 0 minutes and 0 seconds (estimated)

Mode: Zmodem-90

По-горе, тъй като BBS-ът е разбрал, че само един файл ще свалям, ми е дал информация за големината на файла, за "хикс-модем" блоковете, на които той ще бъде разделен, за да ми бъде прехвърлен, за избрания протокол на предаване, и за предполагаемото време, за което ще стане това.

Не се учудвай, че в случая времето е 0 секунди, защото файлът е много малък, и при идеална връзка, наистина би отнел за прехвърляне по-малко от секунда.

Begin your download now, or hit several times to cancel.

тук казва, че трансферът (даунлоудът), трябва да започне сега, или пък да натиснеш няколко пъти "контрол-хикс" за да прекъснеш "даунлоуда". При избран (z) модем протокол за прехвърляне на файловете, няма необходимост да се натиска нищо, защото "свалянето" започва само. Ако е избран друг протокол за предаване (което едва ли ще ти се наложи), тогава е необходимо да се натисне "пейдж даун", за да започне трансферът (свалянето).

J)ump to msg. areas

G)oodbye (log off) ?)help

Select: u

По-горе, както виждаш, не е излязло всичко, което е изпратил BBS-ът към моя екран, защото аз съм си направил, като завърши "даунлоудът" компютърът ми да изписква силно и да ми казва, че трансферът е завършен, та ако съм заспал, да се събудя. Хи, хи, хи!

Трябвало е обаче, (ако компютърът не беше говорил), да се изпише отново файл-менюто.

След това (както се вижда), аз съм натиснал (u) от файл-менюто, за да избера опцията "ъплоуд", с която се изпраща файл към BBS-а.

There are 1,209,914,112 bytes available for uploads in this area.

Тук ми е казал колко свободно място за изпращане на файлове има.

После аз съм натиснал "ентър" (без да е необходимо преди това "пейдж ъп", само за да потвърдя протокола (z) за предаване), който автоматично ми е предложил активиралия се сам "терминейт-командър".

Mode: Zmodem-90

Begin sending now, or hit several times to cancel.

На горните три реда, BBS-ът е изписал избрания протокол на предаване и е започнал да чака, докато аз избера със стрелките на "терминейт-командъра", кой файл от моя диск ще му изпратя. Освен това ми е казал, че мога да натисна няколко пъти "контрол-хикс", за да прекъсна процедурата, и да се върна във файл-менюто. (Процедурата за предаване може да се прекъсне и с "ескейп".)

Transfer completed.

Thanks for the upload, Victor.

0:39 minutes added for upload.

Ето как BBS-ът ми е казал, че "ъплоудът" (качването) е завършил, благодарил ми е лично, и ми е изписал колко време ми е отнело изпращането (ъплоудването).

Please describe SADB.HA (up to three lines; press on a blank line to end):

После ме е помолил да напиша до три реда коментар за изпратения файл (в случая SADB.HA. Ако коментарът ти е например само от един ред, натискаш "ентър" на втория и се извежда отново файл-менюто.

1> .EXE program from Sergey.

2>

Ето, написал съм един ред коментар към изпратения от мен файл.

File area Info ... Filelists, news etc.

FILE (58 mins):

A)rea change F)ind a file L)ist files

V)iew text file D)ownload (receive) U)pload (send)

S)tatistics C)ontents (archive) T)ag (queue) files N)ew files scan

M)ain menu J)ump to msg. areas G)oodbye (log off) ?)help

Select:

По-горе се е извело отново файл-менюто (в случая на "SF&F" BBS).

Ако забелязваш, след думата "селект", аз не съм натиснал никаква буква, а само ентър, и за това по-долу файл-менюто се е извело още веднъж. Това може да ти бъде полезно, когато поради говора или нещо друго, менюто на BBS-а не е успяло да се изпише на екрана както трябва.

File area Info ... Filelists, news

etc.

FILE (58 mins):

A)rea change F)ind a file

L)ist files V)iew text file D)ownload (receive) U)pload

(send) S)tatistics C)ontents (archive) T)ag (queue) files N)ew

files scan M)ain menu J)ump to msg. areas G)oodbye (log off)

?)help Select: g

Тук вече съм натиснал (g). (Спомняш ли си за какво беше?)

Disconnect [Y,n,?=help]? y

Тук ме е попитал да прекъсне ли, и аз съм натиснал y за да прекъсна връзката с BBS-а.

Leave a message to Grigor Gatchev [y,N,?=help]? v

Use "Y" for YES and "N" for NO. y

По-горе, когато BBS-ът ме е питал дали искам да оставя съобщение на Григор Гачев, аз съм сгрешил, и вместо y или n съм натиснал v (нарочно). После съм се поправил, когато BBS-ът ми е обяснил, че мога да натисна само y за да, или n за не.

Bye Victor; thanks for calling. Please hang up now.

По-горе BBS-ът ми е благодарил за обаждането, като преди това даже ми е казал довиждане, и ме е помолил да затворя слушалката ръчно за всеки случай, като натисна "алт-хаш" В "терминейта" натискането на "алт-хаш", предизвиква затварянето на модема, все едно, че е била затворена слушалката на телефона.

Засега, толкова.

Ако остане време, ще напиша още. Може, да кажем, да извадя такъв файл от някой друг BBS, който не е толкова лесен (за слепи) за използване.

При всички случаи, препоръчвам на слепите modem-маниаци, да си пускат радиото на УКВ докато се свързват с BBS-и или докъдето и да е чрез модем. Когато радиото е на УКВ, и не е на станция, а е някъде между станциите (да кажем около радио "7 дни", слепите modem-маниаци, прекрасно ще се ориентират по звука от радиото. По такъв начин се чува кога има трансфер на файл, (при това може да се познае дали файлът се получава или изпраща), може да се разбере кога компютърът извежда надписи върху екрана, кога SMARTDRV например записва от RAM върху диска, кога връзката е прекъснала и много други неща.

Би било прекрасно, разбира се, ако се напише специална терминална програма, която да е съвместима напълно с българския синтезатор на говор, и да не се получават несполуките, с които сме принудени да се съобразяваме сега.

Засега обаче, ще трябва да си помагаме дори с УКВ-ето, за да не притесняваме с говорящата програма трансфера на данни чрез модеми.

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com