Това описание написа Хюсеин, аз си позволих само да преместя английския текст най-долу:

Програмата WINT09H.COM е предназначена да реши един твърде неприятен проблем, възникващ при работа в ДОС-промпта на Windows 98 SE. Проблемът се състои в това, че при натискане на клавиш за четене на екрана (ехо-клавиш) уиндоуската програма също обработва този клавиш и слепият потребител почти не може да ползва уиндоуската програма. Едно от решенията е когато сте в програмата да влезете в менюто на Ехо и от "5 Основни" да отидете на последната опция и да я включите. Тогава Ехо може и да работи известно време, но след излизане от програмата е необходимо да излезете веднага от ДОС-промпта, защото иначе скоро компютърът ще блокира. Опит за по-сериозно решаване на този проблем е тази програма. Тя прихваща прекъсване 09 за клавиатурата и прави така че стартираната след нея Ехо да обработва първа натиснатите клавиши, а ако се стартира уиндоуска програма нейните клавиши се обработват само ако Ехо не ги е обработила. Но това важи само за клавишите от малката клавиатура (Ехо-клавишите) Всички останали клавиши (примерно в режим преглед или за работа с менюто на Ехо) продължават да се обработват и от Ехо, и от уиндоуската програма.

Важно е да се знае, че всички уиндоуски програми за Ехо са под името conagent.exe и при създаването на сет-файлове те трябва да са под това име (conagent.set). Ако ще работите с няколко уиндоуски програми, всяка от тях трябва да си има свой conagent.set файл, тоест всяка програма трябва да е в отделна директория и в своята директория да има този сет файл. По-удобно ще е в директорията "eho" да няма файл conagent.set. Wint09h трябва да се стартира преди Ехо при стартирането на дос-промпта. Може да се включи във файла dosstart.bat в директорията на windows. При повторното стартиране на програмата, тя се деактивира. Програмата работи само с conagent.exe от windows 98 Second edition. conagent.exe е служебен уиндоуски файл, който се използва служебно от уиндоуските програми специално писани за дос-промпта (конзолата). Такива програми има вече много.

Дори и с цената на малко повече усилия, тези програми стават достъпни за слепите по начин описан накратко тук.

Изтеглете програмата във файл wint09h.zip 3020 bytes.

Ако случайно някой може да подобри сорса на програмата, нека ми пише на адрес: huss@dir.bg

Програмата се нуждае от ефикасно прихващане на прекъсване 16 или на събитие (event) преди конзолната програма, за да може евентуално да изтрие този клавиш или събитие, в случай, че клавишът ще се ползва от Ехо.

Function:

catches int09h (hardware keyboard handler) and gives it to a screenreader allowing it to work in a Windows DOS-prompt

Note: This program works only with conagent.exe from windows 98 SE and must be run before the screenreading program.

To activate the program just type:

wint09h

and press enter.

You can also add this command to dosstart.bat file.

To deactivate type:

wint09h

and press enter;

This program works well for me and i don't encourage anyone to use it.

I need to improve it by catching the int 16h handler.

If you can improve my source, please send it to: huss@dir.bg

Last-Modified: 20 march 2002

Назад към предишната страница.

Обратно на заглавната страница.
Back to home page.
http://bezmonitor.com (123.dir.bg)