Декларация на независимостта на Киберпространството

Правителства на Индустриалния свят, вие, уморени гиганти от плът и стомана, аз идвам при вас от Киберпространството, новия дом на Съзнанието. В името на бъдещето моля вас, които имате само минало: оставете ни на мира. Вие сте излишни сред нас. Вие не притежавате върховната власт там, където се събираме ние.

Ние не сме избирали правителство и едва ли някога ще имаме такова, затова аз се обръщам към вас, без да имам голяма власт - не по-голяма от тази на самата свобода. Аз заявявам, че глобалното обществено пространство, което ние изграждаме, по самата си природа е свободно от тиранията, която вие се опитвате да ни наложите. Вие нямате нито моралното право да властвате над нас, нито методи на принуда, с които наистина да ни застрашите.

Правителствата получават властта си на основата на съгласието на управляваните. Вие не сте искали и не сте получавали нашето съгласие. Вие не познавате нито нас, нито нашия свят. Киберпространството се намира извън вашите граници. Не мислете, че можете да го изграждате, както се изграждат заводи или жилищни квартали. Не можете. Киберпространството е естествено образувание и се разраства само чрез нашите съвместни действия.

Вие не участвате в нашето широко и обединяващо общуване, не вие създавате богатствата на нашите пазари. Вие не познавате нашата култура, нашата етика и онези наши неписани закони, които и сега осигуряват в нашето общество по-голям ред, отколкото реда, достижим чрез вашите наказания и забрани.

Заявявате, че ние имаме проблеми, които трябва да решавате вие, и използвате това твърдение като претекст за нахлуване в нашите земи. Много от тези проблеми не съществуват. Реалните конфликти и недостатъци ние ще открием и отстраним със собствени средства. Ние установяваме наш Обществен Договор. Този начин на управление ще работи според условията на нашия, а не на вашия свят. Нашият свят е друг.

Киберпространството се състои от взаимодействия, отношения, от мисли, оформящи вълнообразна шарка върху паяжината на нашите комуникации. Нашият свят е едновременно навсякъде и никъде, и не е там, където живеят нашите тела.

Ние сътворяваме свят, в който могат да влязат всички, без привилегии и дискриминация, независимо от цвета на кожата, икономическата или военна мощ или място на раждане.

Ние сътворяваме свят, в който всеки и навсякъде може да изказва мнението си, колкото и екстравагантно да е то, без да изпитва страх, че ще бъде принуден да мълчи или да се съгласява с мнението на мнозинството.

Вашите понятия и концепции за собственост, изразяване, личност, придвижване, контекст са неприложими за нас. Те се основават на материални понятия. Тук материя няма.

Нашите същности нямат тела, затова за разлика от вас ние не можем да достигнем ред чрез физическа принуда. Ние вярваме, че нашият ред, основан на етика, осъзнат личен интерес и общото благо, ще бъде ефективен. Нашите личности са под вашето влияние в много области. Единственият закон, признат във всички сфери, е Златното правило. Ние се опитваме да търсим собствени решения на тази основа. Но не можем да приемем решенията, които вие ни налагате.

Сега вие създадохте в Съединените Щати закон - Акт за реформата на телекомуникациите - който отрича вашата собствена Конституция и накърнява мечтите на Джеферсън, Уошингтън, Мил, Медисън, де Токуеуил, Бранидис. Тези мечти сега трябва отново да се родят в нас.

Вие се плашите от собствените си деца, защото те се чувстват като у дома си в един свят, в който вие винаги ще бъдете имигранти. И защото се страхувате от тях, вие прехвърляте своите родителски отговорности върху бюрократичния апарат. В нашия свят всички чувства и изказвания, от най-низките до най-възвишените, са части от едно цяло - от глобалния разговор в битове. Ние не можем да отделим задушаващия въздух от онзи, който поддържа крилете.

В Китай, Германия, Франция, Русия, Сингапур, Италия, Съединените Щати вие се опитвате да установите информационна карантина, за да предотвратите разпространението на вируса на свободомислието, издигайки стени на границите на Киберпространството. Тези мерки могат да задържат епидемията известно време, но в свят, който скоро целият ще бъде обхванат от комуникационни средства, пренасящи битове, те няма да работят.

Вашата все по-изоставаща информационна индустрия иска да увековечи своето господство, налагайки закони - както в Америка, така и в други страни - постановяващи право на собственост върху самата реч. Тези закони гласят, че идеите са просто още един индустриален продукт, не по-благороден от чугунени отливки. В нашия свят обаче всичко, което може да създаде човешкият ум, може да се репродуцира и да се разпространява до безкрайност без никакво заплащане. Така мисълта може да се предава без вашите заводи.

Тези враждебни колониални мерки ни поставят в положението, в което са били преди време привържениците на свободата и самоопределението, принудени да отхвърлят авторитета на отдалечената и некомпетентна власт. Ние трябва да провъзгласим свободата на нашите виртуални същности от вашата власт, дори ако телата ни продължават да ви бъдат подвластни. Ние ще разпространим нашите "аз" из цялата планета така, че никой няма да може да арестува нашите мисли.

Ние ще сътворим в Киберпространството цивилизация на Съзнанието. Нека тя бъде по-човечна и честна, отколкото света, който е създаден досега под ваше ръководство.

8 февруари 1996 година

Източник: вестник "Компютри" computers.bg

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com (123.dir.bg)