"Какво е необходимо на един компютър, за да бъде възможно използването му от човек без зрение?"

"Сляп човек му е необходим."

Така отговарям на шега, когато ме питат. А отговарям така, защото много хора смятат, че е необходим някакъв специален хардуер.

Специален хардуер не е необходим. Беше необходим преди, когато устройствата за извеждане на звук не бяха обичаен елемент на всяка компютърна конфигурация.

Нещата описани по-долу са остарели. Актуалните вижте тук.

По-долу ще опиша накратко какво е необходимо за незрящите хора в България, за да работят те пълноценно с DOS, Windows, Linux.

И така, за да може незрящ човек да работи с компютър, е необходимо следното:

Ако компютърът е стар, например "Правец 16", 286, 386,и не позволява инсталирането на Windows 9x, тогава му е необходим DOS и ако няма звукова карта с инициализация в DOS - ковокс.

Ковокс (covox, DAC on LPT) е устройството предшественик на звуковите карти. Обикновено представлява щепсел за принтер, в който са монтирани по определена схема резистори. Този щепсел се включва в изхода за принтер на компютъра.

Ковоксът подава сигнал, който се включва в активни тонколонки за компютър, или какъвто и да е друг усилвател.

Устройството ковокс не е измислено заради слепите потребители, така че е достатъчно популярно, схеми за ковокс има из Интернет. Неприятното е, че няма откъде да се купи готов ковокс, трябва някой да го изработи. Още една неприятност е, че има най-различни схеми. Една схема генерира по-силен, друга по-слаб сигнал. Има такива, които могат дори да захранват високоомни слушалки, но това е за сметка на качеството на сигнала - говорът започва да дрезгавее. Другата крайност е когато сигналът не е дрезгав, но пък е много слаб.

Софтуерът за DOS, който прави почти на 100 процента пълноценна работата за слепите хора се намира тук и може да се тегли свободно и безплатно. Няма демо версии, никакви ограничения, освен това, че не трябва да се продава.

Същият този софтуер (toros.zip и eho.zip) работи и в MS DOS-Prompt на Windows 9x, което е твърде полезно.

Пропускам обяснения за инсталиране и стартиране на поменатия по-горе софтуер, защото в зависимост от конфигурацията на даден компютър, нещата са различни... Пък и може би е по-добре това да напиша в отделен материал.

Минимално необходимото е описано на български в архивите toros.zip и eho.zip.

Гласът, който генерира betsy.com намиращ се в toros.zip е направен от Борислав Захариев, и на времето претърпя няколко версии, докато се получи един твърде добър инструмент, който все още е най-пълноценният синтезатор за слепи на български. Торос Хованесян вгради и английска граматика и въпреки, че се образува от български фонеми, тя е достатъчно добра, за да върши работа.

Скрийн рийдърът "Ехо" дължим на Хюсеин Исмаил. Благодарение на скрийн рийдърите, софтуер, предназначен за виждащи хора, става достъпен и за слепи. Преди да разполагаме с този скрийн рийдър, можехме да работим само със специално направени за синтезатора или адаптирани за него програми.

За щастие, това е минало. Сега слепите хора работят със същите приложения, с които и виждащите.

Ако някъде сте чули гласа на betsy.com и ви се е сторил страшно дрезгав, дращещ, дразнещ и неразбираем, можете да бъдете сигурни, че това е поради неподходяща схема на ковокс, неподходящо съчетаване на звукова карта и процесор, несполучливо изработена "захариева платка" и така нататък.

Ето звуков файл с гласа на говорящата програма на Борислав Захариев: betsy.mp3 484832 байта.

И така, ако ще се работи в DOS, което аз силно препоръчвам, необходимият хардуер е ковокс или звукова карта, която да има инициализация в чист DOS (playn DOS). Ако ще се работи едновременно и в Windows и в DOS, което аз още по-силно препоръчвам, необходимият хардуер е същият, но препоръката ми е да имате както звукова карта, така и ковокс.

Един от добрите варианти е, когато синтезаторите за Windows говорят през звуковата карта, а betsy.com (от конзолата на Windows) говори през ковокс.

Аз все още (2005 г.) работя с неактивни тонколонки за звуковата карта, през която говорят синтезаторите на Windows, а през ковокс, който е включен в един касетофон "Финезия" слушам betsy.com от конзолата или от чист DOS.

Но по-добър вариант от този може би е ковокс, чиито сигнал влиза във входа на звуковата карта и по този начин от едни колонки (по-добре активни) се чуват всички синтезатори.

Това е накратко за DOS и съчетаването на DOS с Windows, когато става дума за слепи (незрящи) потребители.

За Windows, както за слепите, така и за виждащите нещата са по-лесни, или поне така изглежда :-)

Ако се откажете от достъп до Windows 98 и започнете работа направо с Windows XP, ще изгубите възможността да работите едновременно с Windows и DOS, което не препоръчвам в никакъв случай!

За да имате достъп до всичко, ако компютърът ви е достатъчно мощен, добре е да се раздели харддискът поне на два дяла, за да можете на C: да имате Windows 98, а на d: Windows XP. При това положение ще можете да работите както с чист DOS, така и с MS DOS-Prompt (конзолата) на Windows 98, също и с Windows XP. Ако запазите и един дял за вашия бъдещ Linux - още по-добре.

Ако имате само Windows XP, ще изгубите извънредно полезната конзола на Windows 98. В конзолата на Windows XP, за съжаление, синтезаторът ни не работи! :-(

Софтуерът с който незрящите в България работят под Windows е JAWS на фирмата Freedom Scientific. За да говори JAWS и на български език се инсталира български синтезатор. Съществуващият в момента е на фирмата "Манро".

През 2005 година се очаква слепите хора в България да разполагат с много по-добър български синтезатор на реч за Windows от този, с който разполагаме в момента*.

За съжаление този синтезатор ще работи само на относително мощни компютри, да речем 300 мегахерца, и 128 мегабайта RAM-памет.

Но, за щастие, компютрите не са така скъпи, както едно време. Може би си струва човек (особено без зрение) да събере и по-скъп компютър, за да чете (слуша) огромното количество файлова литература, да "ходи" по Интернет, ако поменатият синтезатор се получи добре... Разбира се, както с очаквания нов български синтезатор, така и с този, с който сега разполагаме, освен четене на текстове, незрящите могат да правят всичко, което и виждащите, с изключение на обработка на графични файлове. Компютърните игри също в повечето случаи не са достъпни за слепи хора, но това не е голяма загуба, уверявам ви. :-)

И за Windows не е необходим специален хардуер, освен обикновена звукова карта.

Повечето от вградените на дъното звукови карти, които производителите напоследък така обичат, не работят под DOS или Linux. Затова добре е, да имате "нормална" звукова карта. Впечатленията ми за най-различните марки и модели не са много богати. Да речем Yamaha 724 прави всичко необходимо както под чист DOS, така и в Windows и конзолата.

Предполага се, че ако звуковата карта има поддръжка в чист DOS, тя е подходяща за слепи потребители. Когато купувате звукова карта (което се отнася и за мрежовите платки) уверете се, че на дискета или компакт-диск с платката върви и софтуер, както за Windows, така и за DOS. Не мислете, че звукови и мрежови платки със софтуерна поддръжка за DOS са морално остарели и не се продават. През 2004 година разглеждах мрежови платки, модерни, произведени същата 2004 година и на компакт-диска със всяка от тях имаше и драйвери за чист DOS, дори няколко.

Ако сте чули или прочели някъде, че има релефни, брайлови или каквито и да било специални клавиатури за слепи, уверявам ви, това е почти смешно. Възможно е да има такива клавиатури, но те в никой случай не са необходими на слепите хора. Както е добре известно, на пишеща машина или компютър се пише с пръсти, и зрение не е необходимо.

Възможно е да има компютърни клавиатури, които да наподобяват клавиатурите на брайловите пишещи машини за релефната азбука, но ми е твърде трудно да си представя ситуация, в която такава клавиатура би намерила приложение.

В момента пиша на клавиатура, на която не са нарисувани буквите от кирилицата, но както виждате, пак успявам :-)

За да бъда по-изчерпателен ще спомена съвсем накратко и за единствения важен хардуер за слепи хора - брайловите дисплеи и брайловите принтери.

Това са хардуерни устройства, които възпроизвеждат текст по начин, по който той се пише на хартия с помощта на релефната писменост за слепи, брайл.

В началото споменах, че никакъв специален хардуер не е необходим, защото за да получи пълноценен достъп до компютрите, на незрящия потребител не са му непременно необходими брайлов принтер и брайлов дисплей.

Споменавам тези устройства по конкретен повод, който ме подтикна да напиша това, което всъщност отдавна трябваше да напиша, но все не остава време, и се налагаше да го пиша много пъти по e-mail.

Една група компютърни специалисти решиха да направят нещо за незрящите потребители, например да подарят хардуер, компютри. Тогава, естествено, тия специалисти потърсиха информация из Интернет какъв хардуер и софтуер е необходим, намериха информация за брайлови клавиатури, брайлови дисплеи, принтери.

Голямо усилие ми струваше, докато поне отчасти разубедя тия хора, че брайловите клавиатури (ако такива съществуват) не са необходими на незрящите.

Брайловите дисплеи също не са непременно необходими, защото, всичко, което може да се направи с брайлов дисплей, може да се направи и с помощта на софтуерните синтезатори на реч и скрийн рийдърите.

Веднага съм длъжен да направя уговорката, че брайловите дисплеи са незаменимо устройство за сляпо-глухи хора, също така много ценен инструмент за незрящи работещи като коректори на текст.

За да върши сериозна работа, един брайлов дисплей трябва да е с най-малко 40 знака. В този случай цената на подобно устройство е няколко хиляди евро.

Цената на брайловите принтери е в същия порядък.

В следствие на горното може да се направи опит за обобщение:

За да извършва незрящ човек обикновена работа с компютър, каквато вършат повечето виждащи хора по офисите и вкъщи е необходим най-обикновен компютър снабден с най-обикновена звукова карта, останалото е софтуер.

Брайлови дисплеи и брайлови принтери не са непременно необходими, но ако незрящият потребител има финансова възможност, те могат да са му от полза.

Тук се крие риск, такива скъпи устройства да бъдат купени и да останат след това неизползвани. (Имам лични наблюдения в тази посока.)

За Linux ще напиша след няколко дни, ако ми остане време. С две думи, в Linux все още няма български синтезатор, но пък има руски, който чете добре и български, освен това има достъп и през secure shell от DOS към Linux, за което обаче са необходими два компютъра или връзка през Интернет с Linux-машина, на която да имате account. Тогава с българските синтезатор и скрийн рийдър за DOS работите в конзолата на Linux, все едно, че сте на клавиатурата на Linux-машината.

Това е накратко за хардуера, софтуера и начините, по които незрящите работят с компютри.

Преди десетина години работата на незрящите с компютри беше много по-трудна, компютрите не бяха така разпространени. За щастие, сега е много по-различно, компютрите са навсякъде, много повече хора се научиха да ги използват, както незрящи, така и виждащи. Но относително слабо запознатите компютърни потребители често изпадат в затруднения, още повече, когато става дума и за работа без монитор. Затова, моля, за консултации, които да ви помогнат ако самите вие сте незрящи или искате да помогнете на незрящ човек, обръщайте се към специалисти в тази област.

Личният ми опит в работата без монитор, с помощта на синтезатори на реч започва от времето на "Правец 8", тоест, 80-те години на миналия век. Установил съм, че относително добри компютърни специалисти, които са започнали да се занимават с компютри по-късно, например от времето на Windows 95, се затрудняват да инсталират и конфигурират компютър, на който да работи сляп човек.

Можете да се обръщате и към фондация "Хоризонти", Националното читалище на слепите, съответно най-вече Хюсеин Исмаил, Иван Доброволов...

Понякога и консултация по e-mail или телефон може да ви помогне да решите проблем, който не сте успявали да решите с дни.

Виктор К. Любенов, 7 януари 2005 г.

E-mail: victor@bezmonitor.com или bezmonitor@gmail.com

* През март 2005 започна разпространението на "SpeechLab". Това е синтезатор на реч за български език за Windows по стандарта SAPI. С помощта на този синтезатор, хората без зрение вече работят в Windows по-спокойно и пълноценно. Прочетете още за "SpeechLab" като натиснете тук.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com