Книгите, които бяха тук, сега се чувстват много по-добре на chitanka.info

* * *

Понякога получавам отзиви, писма, всъщност често, но нямам време за сайта... Все пак, ето едно:

Стефан Бонев:
Имам издадена книга, която се продава по книжарниците. Същевременно нямам нищо против съдържанието й да се копира в различни сайтове в интернет. Смятам, че художествената литература не е сирене или кашкавал, за да се продава на килограм, нито ракия или мастика, за да й се слага бандерол. Ние творим, за да достига творчеството ни до хората. До всички хора без разлика. Другото е дискриминация. Това е предназначението на писаното от нас слово. Такова е и нашето призвание. Убеден съм, че великите български писатели, поставили основите на нашата литература, биха разсъждавали точно така.
stefanbonev.blogspot.com

24 септември 2006

А това по-долу беше вчера...


Текстовете по-долу се появяват при стриктното спазване на закона за авторското право и сродните му права.

Но щом според НСБОП не е така, изтрих ги.

22 юни 2006

Ако някой се интересува по-конкретно от нещо, моля, пишете ми. Ако имате инсталирана програма за e-mail, натиснете някой от линковете по-долу. Ако ползвате web-базирана поща, не натискайте линковете, препишете ръчно или с клип борд един от адресите, а може и двата :-)
victor@bezmonitor.com или bezmonitor@gmail.com
Телефон в София: 8851 571 GSM: 088 99 84 844

SY, Victor

Обратно на заглавната страница.
Back to home page.

http://bezmonitor.com